Augu galerijām izmantototi sekojoši informācijas avoti:
Dārzs un Vide, SIA darbinieku novērojumi
Horti.lv, wikipedia.com, avtorsad.ru, landex.ru, forest.akadem.ru, flower.onego.ru
Apstādījumu veidotāju ceļvedis, izdevējs i.u. "Omorika" Talsi 2008
Dendroloģija A.Mauriņš, A. Zvirgzds LU akadēmiskais apgāds, Jelgava 2006
Kokaudzētavas Baltezers mājas lapa www.baltezers.lv
Zaļenieku kokaudzētavas informācija www.zalenieki.lv
Autortiesības ©
Dārzs un Vide, SIA augu galerijā minētā informācija ir vispārzināmu faktu kopsavilkums un var tikt brīvi izmantota, pārsūtīta vai kopēta.